CENY BILETÓW

BILET JEDNORAZOWY NORMALNY 15 zł
BILET JEDNORAZOWY ULGOWY
Uprawnienia do ulg przysługują po okazaniu stosownego dokumentu. 
10 zł
BILET WIELOKROTNY NORMALNY
5 wejść w cenie 4. 1 dzień = 1 wejście.
60 zł
BILET WIELOKROTNY ULGOWY
5 wejść w cenie 4. 1 dzień = 1 wejście.
Uprawnienia do ulg przysługują po okazaniu stosownego dokumentu. 
40 zł
BILET RODZINNY
2 osoby dorosłe oraz 2 i więcej dzieci w wieku szkolnym. Bilet dostępny we Wrocławiu.
40 zł
 

BILET IMIENNY SEZONOWY 200 zł
KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
(min. 3 osoby uprawnione)
15 zł
KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
bilet jednorazowy
5 zł
BILET UPOMINKOWY
5 wejść.
50 zł
 BILET SPECJALNY - sesje fotograficzne i filmowe
Opłata obejmuje wyłącznie wejście profesjonalnego fotografa i jego pomocnika lub kamerzysty i pomocnika oraz nowożeńców lub dzieci komunijnych. Pozostałe osoby (goście) wstęp zgodnie z cennikiem.

200 zł
Upoważnieni do nabycia biletów ulgowych (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • uczniowie (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 • studenci do 26 roku życia (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów obywających w Ogrodzie praktyki lub zajęcia z opiekunami)
 • studenci doktoranci (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów obywających w Ogrodzie praktyki lub zajęcia z opiekunami)
 • osoby niepełnosprawne w stanie umiarkowanym i lekkim
 • seniorzy od 65 roku życia za okazaniem dowodu osobistego
 • pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego (za okazaniem dokumentu potwierdzającego zatrudnienie)
Wstęp wolny:
 • osoby z ważnym identyfikatorem wydanym przez Ogród Botaniczny
 • osoby niepełnosprawne znacznie wraz z opiekunem
 • Karta Rodzina Plus Wrocław; każda trzecia niedziela miesiąca tzn. (18.03*); 15.04.2018; 20.05; 17.06; 15.07; 19.08; 16;09; (21.10*)
 • dzieci do lat 4 Ogród Botaniczny Wrocław; dzieci do 4 lat w Arboretum Wojsławice
 • nauczyciele oprowadzający grupę (na 12 uczestników, jeden wstęp wolny dla opiekuna)
 • przewodnicy PTTK
 • studenci UWr oraz studenci innych uczelni obywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem
 • studenci doktoranci UWr oraz studenci doktoranci innych uczelni obywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem
 • pies przewodnik osoby niepełnosprawnej
 • pracownicy Wydziału Nauk Biologicznych za okazaniem dokumentu uprawniającego (dokument potwierdzający zatrudnienie, legitymacja lub identyfikator wydany przez Ogród Botaniczny)
 • członkowie Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego, za okazaniem identyfikatora;
 • inne przypadki niewymienione powyżej za zgodą dyrektora Ogrodu Botanicznego UWr.
* W przypadku udostępnienia Ogrodu w tych terminach.

Uwagi:
 • Ogród Botaniczny UWr nie prowadzi sprzedaży biletów grupowych.
 • W cenę brutto biletów wstępu wliczono VAT 8%.
 • W cenę brutto usług wliczono VAT 23%.
 • Zakup biletów wstępu i usług jest dostępny w kasach.

Ceny usług:

Oprowadzanie wycieczek krajowych (max. 30 osób) przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa długa, 2h**
Przewodnik
dr Magdalena Mularczyk

Przewodnik
mgr Hanna Jarosz

150 zł
Oprowadzanie wycieczek zagranicznych (max. 30 osób) przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa długa, 2 h**
Przewodnik/Guide
dr Magdalena Mularczyk

POLSKI, NIEMIECKI
(POLISH, GERMAN)
Przewodnik/Guide
mgr Hanna Jarosz

POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI
(POLISH, ENGLISH, SPANISH)
250 zł
Oprowadzanie wycieczek krajowych (max. 30 osób) przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa krótka, max. 1h**
Przewodnik
dr Magdalena Mularczyk

Przewodnik
mgr Hanna Jarosz

100 zł
Oprowadzanie wycieczek zagranicznych (max. 30 osób) przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa krótka, max. 1 h**
Przewodnik/Guide
dr Magdalena Mularczyk

POLSKI, NIEMIECKI
(POLISH, GERMAN)
Przewodnik/Guide
mgr Hanna Jarosz

POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI
(POLISH, ENGLISH, SPANISH)
200 zł
Ognisko (wynajęcie wigwamu z ogniskiem na 2 h, wyłącznie Ogród Botaniczny Arboretum Wojsławice po telefonicznym zgłoszeniu tel. 696 137 984. Cena obejmuje rezerwację miejsca, drewno i rozpalenie ogniska) 100 zł
Najem powierzchni na stoisko gastronomiczne (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 200 zł
Najem powierzchni na stoisko handlowe i inne (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 100 zł
Udostępnienie Ogrodu Botanicznego do komercyjnego fotografowania i filmowania, uroczystość ślubna (para młoda, dwóch świadków i urzędnik – wstęp bezpłatny, pozostałe osoby (goście) wstęp zgodnie z cennikiem) lub imprezy specjalnej (cena umowna, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z dyrektorem Ogrodu Botanicznego UWr) min. 200 zł
Wydanie duplikatu imiennego biletu sezonowego 30 zł
** Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu, opcja dostępna we Wrocławiu, uczestnicy płacą za bilet wstępu zgodnie z cennikiem.

POWRÓT DO MENU