alt

WYBRANE PUBLIKACJE


1995

Profesor Heinrich Robert Göppert (1800–1884). Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 2 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 1718 (1995): 177–197.

Nowak, T.J., WÓJCIK, B., MULARCZYK, M., Katalog publikacji pracowników Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego i publikacji o Ogrodzie Botanicznym za lata 1811–1994. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 2 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 1718 (1995): 199–307.

1996

Prof. Ferdinand Pax (1858–1942), botanik Śląska i Karpat. Przyroda Górnego Śląska 5 (1996): 12–13.

1998

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, część 1: 1811–1945. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 4 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2103 (1998): 1–266.

Rozwój funkcji edukacyjnej i społecznej Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego od początków jego istnienia do chwili obecnej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 7 (1998): 95–100.

"Stary Göppert" i jego śląski rodowód. Przyroda Górnego Śląska 13 (1998): 14–15.

1999

Theodor Schube (1860–1934), miłośnik śląskiej flory i starych drzew. Przyroda Górnego Śląska 16 (1999): 14–15.

Wkład uczonych związanych z wrocławskim ośrodkiem botanicznym do systematyki roślin naczyniowych (do 1945 roku). Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 5 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2153 (1999): 473–512.

2000

400 lat florystyki śląskiej. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 9 (2000): 3–7.

Ferdinand Julius Cohn – wrocławski botanik i humanista. [W:] B. Zemanek (red.), Przyroda – Nauka – Kultura. Humanistyczny kontekst nauk przyrodniczych u progu XXI wieku. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2000, s. 79–86.

2001

Ogród Botaniczny we Wrocławiu. Historia i współczesność. Dolny Śląsk 9/2001: 59–66.

2002

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W: A. Łukasiewicz, J. Puchalski (red.), Ogrody botaniczne w Polsce. ARW Arkadiusz Grzegorczyk
i Fundacja "Homo et Planta", Warszawa 2002, s. 39–49.

2003

BOGACZEWICZ, E., MULARCZYK, M. Sagowce w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Biuletyn Ogrodów Botanicznych, Muzeów i Zbiorów 12 (2003): 119–124.

Historia Ogrodu. Historia Ogrodu w fotografii. W: T. NOWAK i wsp., Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. [Seria] Skarby dolnośląskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. CD-ROM. [Wydawca] Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt i wykonanie: A.U.T. Interior Media, Wrocław.

2004

Dzieje uniwersyteckich muzeów botanicznych we Wrocławiu. W: E. JENDRZEJCZAK (red.), Przyroda Polski w europejskim dziedzictwie dóbr natury. Streszczenia referatów i plakatów. 53 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Toruń–Bydgoszcz, 6–11 września 2004, s. 110.

2005

Jadwiga Teleżyńska (Leksykon botaników polskich). Wiadomości Botaniczne 49 (1/2) (2005): 93–96.

Leopoldina-Meeting. Międzynarodowe sympozjum historyczno-naukowe. Przegląd Uniwersytecki 8 (113) [sierpień 2005]: 17–19.

2006

KAMIŃSKI R., MULARCZYK, M. 50-lecie działu roślin wodnych i błotnych w Ogrodzie Botanicznym UWr. Przegląd Uniwersytecki 9 (126) [wrzesień 2006]: 29.

2007

Mularczyk, M. 2006. Geschichte des Botanischen Gartens der Universität Breslau/Wrocław. Acta Historica Leopoldina 47 (2007): 251–264.

2009

Z dziejów polskiej dendrologii. Ekonatura 5 (66), maj 2009, s. 26–27. 

Geschichte des Botanischen Gartens Breslau/Wrocław 1811–1945. Tłum. Dieter Kreitschitz. Verhandlungen zur Geschichte und Theorie der Biologie, Supplementband 1, 2009.

2011

Historia Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, część 2: 1945–2010. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 9 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 3316 (2011): 1–333, 312 il.

2012

Muzeum Przyrodnicze. [W:] Beata Lejman (red.), Muzea Wrocławia, Via Nova, Wrocław 2012, s. 94–99.

2013

Der Botanische Garten der Universität Wrocław – Geschichte und Gegenwart / The Botanical Garden of Wrocław University – past and present. Englera 30 (2013): 101–112.

Wspomnienie o doktorze Romanie Karczmarczuku (1922–2013). Wszechświat 114 (4–6): 166–168.

Nauki biologiczne. [W:] Jan Harasimowicz (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 428–447.

Ogród Botaniczny i muzea przyrodnicze. [W:] Jan Harasimowicz (red.), Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 506–526.

Kanianka odgięta (Cuscuta reflexa) – interesująca roślina pasożytnicza (Giant Dodder (Cuscuta reflexa) – an interesting parasitic plant). [W:] Anna Biedunkiewicz, Maria Dynowska (red.), Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie nauk botanicznych. Streszczenia wystąpień ustnych i plakatów. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Olsztyn, 24–30 czerwca 2013, s. 116–118.

Zielona wyspa na Ostrowie Tumskim. Odrodzone Słowo Polskie 2/2013: 4.

Przejdźmy się po Ogrodzie…: Popularny przewodnik po Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013 [wyd. 2014], 129 s.

2015

Stanisław Kulczyński – rektor, od którego wszystko się zaczęło. Przegląd Uniwersytecki 2 (207): 23–27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekład z języka niemieckiego:

Karl Mägdefrau, Historia botaniki: życie i dokonania wielkich badaczy. Prace Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 7 (1), Acta Universitatis Wratislaviensis No 2558 (2004), 357 s.

 

COPYRIGHT © Daniel Skarżyński 2008Sebastian Gąsior 2016