alt

O DZIALE

Dział dokumentacji kolekcji roślinnych rozwijał się stopniowo od pierwszych lat po odbudowie Ogrodu ze zniszczeń wojennych. Kartoteki prowadziła przez wiele lat dr Elżbieta Kuźniewska. W 1991 r. powstała pierwsza komputerowa baza danych w systemie DOS. Jej twórczynią była dr Ewa Lenard, obecnie pracownik Herbarium w Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Mimo niedoskonałości oprogramowania i powolności ówczesnych komputerów baza umożliwiała nam porządkowanie i systematyzowanie całej wiedzy o kolekcjach roślinnych poszczególnych działów Ogrodu. Z chwilą wprowadzenia do użytku w 1996 r. systemu operacyjnego Windows praca stała się znacznie łatwiejsza. Dane zostały przeniesione do programu Access, a sprzężenie bazy z programem Word niezmiernie ułatwiło druk etykiet z nazwami roślin.

Zadaniem działu dokumentacji jest ustalanie poprawnych nazw taksonów roślin oraz związanych z nimi informacji dotyczących przynależności systematycznej, synonimiki, formy życiowej, występowania geograficznego, kategorii zagrożenia, ochrony gatunkowej, a w wypadku odmian uprawnych  nazwiska hodowcy i roku uzyskania odmiany, form rodzicielskich i cech rozpoznawczych. Wszystkie te dane kopiowane są do baz danych prowadzonych przez kierowników poszczególnych działów. Opiekunowie kolekcji uzupełniają je o informacje proweniencyjne, tzn. dotyczące źródła materiału roślinnego i daty jego otrzymania, oraz wszelkie inne dane, które można zapisywać w rubryce "Notatki".

Strukturę "Słownika nazw i informacji związanych z nazwą" oraz przykładowe rekordy z baz różnych działów przedstawiają poniższe formularze.

6702   Geranium macrorrhizum   "zwykły" gatunek
22585   Lithops lesliei itd.   takson wewnątrzgatunkowy
7934   Pinus mugo   prawnie chroniona w Polsce
8738   Quercus pubescens   polska czerwona lista roślin
5790   Aldrovanda vesiculosa   chroniona i zagrożona
23305   Utricularia stygia   czerwona lista innego kraju (Niemcy)
4253   Ginkgo biloba   światowa czerwona lista
18265   Tillandsia harrisii   CITES
21883   Hemerocallis 'Jerzy Zygalski'   odmiana uprawna

 

COPYRIGHT © Daniel Skarżyński 2008Sebastian Gąsior 2016