Zadanie: wzmocnienie ochrony starodrzewia w kolekcji zachowawczej ex situ w Ogrodzie Botanicznym UWr
poprzez prace pielęgnacyjno-sanitarne dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Całkowity koszt zadania: 62 132,40 zł
Dofinansowanie z WFOSiGW: 34 518,00 zł

www.wfosigw.wroclaw.pl

Ogród serdecznie zaprasza na czasową (do 9 września 2019 r.) wystawę „Odkrycia polskich paleontologów”. Pierwszy raz w Polsce zostały wyeksponowane unikatowe w skali światowej skamieniałości odkryte przez naukowców z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zachęcamy do obejrzenia skamieniałych szczątków krewniaków żab, krokodyli, żółwi, pradinozaurów oraz gadów z okresu późnego triasu. Na wystawie można bliżej poznać najbardziej niezwykłe gatunki wykopane w okolicach Krasiejowa i Lisowic, m. in. największego i najmłodszego na świecie gada ssakokształtnego Lisowicia bojani lub drapieżnego Smok wawelski (nazwa łacińska).

Stowarzyszenie Bratniej Pomocy “Odd Fellows” w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacja “Pomóżmy Dzieciom Niepełnosprawnym w Wierzbicach i Osobom Starszym” przedstawiają program charytatywny: Aktywizacja zawodowa i przystosowanie Ogrodu Botanicznego dla potrzeb osób niepełnosprawnych:
Twój Ogród – Otwarty i Nieograniczony TO – ON!

dowiedz się więcej na ten temat

Witamy na stronie Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego!
Ogród Botaniczny jest oazą piękna i spokoju w sercu Wrocławia, to "żywe muzeum",
a zarazem ośrodek naukowy i dydaktyczny oraz ulubione miejsce wypoczynku wrocławian.
Położony jest po północnej stronie katedry Św. Jana Chrzciciela i kościoła Św.Krzyża,
częściowo w obrębie historycznego Ostrowa Tumskiego, w odległości ok. 2 km od Rynku.
Jest drugim (po ogrodzie krakowskim) najstarszym ogrodem w Polsce, wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego
i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego centrum Wrocławia.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego Ogrodu!

Zobacz co będzie działo się w Ogrodzie

wydarzenia cykliczne warsztaty i kiermasze
POWRÓT DO MENU