Pracownia kultur tkankowych - cz. 3

Proliferujące kultury podkładki jabłoni M7

image_14

Umieszczając wierzchołki pędów jabłoni lub podzielone pędy na pożywce (QL) zawierającej cytokinię (BA), auksynę (IBA) i giberelinę (GA) po 8 tygodniach kultury można uzyskać współczynnik proliferacji pędów 2 do 5.

Wiciokrzew pomorski (Lonicera periclymenum L.) w stadium rozmnażania

image_15

Rozmnażanie wiciokrzewu pomorskiego w kulturze in vitro następuje na skutek zainicjowania wzrostu pąków kątowych. Widoczne rozwinięte pędy boczne 1-szego, 2-giego i następnych rzędów.

Pęd wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera periclymenum L.) przygotowany do ukorzeniania i pęd ukorzeniony na pożywce z auksyną

image_16

Większość rozmnażanych w warunkach in vitro gatunków wymaga etapu ukorzeniania. Odnosi się to przede wszystkim do drzew i krzewów oraz roślin, które w fazie rozmnażania prowadzone są na pożywkach z cytokininami. Fazę ukorzeniania przenieść można również bezpośrednio w niesterylne podłoże. Szereg czynników wpływa na efektywność ukorzeniania, można wymienić tu warunki świetlne, długość pędów, czas jaki upłynął od poprzedniego pasażu, stężenie soli mineralnych w pożywce i co najważniejsze obecność odpowiedniej dawki auksyny.

Ukorzenianie pędów podkładki jabłoni M7

image_17

Rozwój systemu korzeniowego podkładki jabłoni M7 na pożywce zawierającej 1,0 mg/L auksyny (IBA) po 3 tygodniach kultury.

Ukorzenianie Drosera capensis L.

image_18

Obniżenie stężenia makroelementów w pożywce poprawia zakorzenianie rozet rosiczki. Kolby kolejno od strony lewej, korzenie indukowane na: pożywce z pełnym stężeniem makroelementów MS, pożywce zawierającej 1/2 stężenia makroelementów MS oraz pożywce zawierającej 1/4 stężenia makroelementów.

Przenoszenie Drosera capensis L. z kultury in vitro do substratu torfowego

image_19

Przenoszonym w podłoże naturalne roślinom trzeba zapewnić odpowiednią wilgotność powietrza w szklarni. Na okres adaptacji do warunków szklarniowych umieszczamy rośliny w tunelach z folii polietylenowej. Stosowanie systemów zmgłaniania w boksach szklarniowych większa przeżywalność i tempo aklimatyzacji różnych gatunków. Po upływie 2 tygodni folie stopniowo odsłaniamy, a po następnych dwóch, trzech tygodniach całkowicie zdejmujemy. Prowadzenie różnych zabiegów hartowania w okresie kultury in vitro poprzedzającym przeniesienie do szklarni przyśpiesza podejmowanie wzrostu przez rośliny.

< Wstecz | Dalej >

Polub Ogród Botaniczny na Facebooku

TripAdvisor_Recenzje Wroclaw University Botanical Garden

social-icon

Sonda

Czy odwiedziłaś/eś już nasz Ogród?