CENY BILETÓW

BILET NORMALNY, jednorazowy* 25 zł
BILET ULGOWY, jednorazowy* 15 zł
BILET KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
min. 3 osoby uprawnione
30 zł
BILET KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
bilet indywidualny
10 zł
BILET KARTA DUŻEJ RODZINY ogólnopolska
min. 3 osoby uprawnione
30 zł
BILET KARTA DUŻEJ RODZINY ogólnopolska
bilet indywidualny
10 zł
BILET SEZONOWY, imienny, normalny OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU
250 zł
BILET SEZONOWY, imienny, ulgowy OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU
150 zł
BILET SEZONOWY, imienny, normalny OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
250 zł
BILET SEZONOWY, imienny, ulgowy OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
150 zł
BILET SEZONOWY, imienny OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU ORAZ OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
(upoważnia do wejścia do obu ogrodów)
350 zł
 

BILET WIELOKROTNY NORMALNY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
100 zł
BILET WIELOKROTNY ULGOWY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
60 zł
BILET UPOMINKOWY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
100 zł
BILET NORMALNY GMINA NIEMCZA, jednorazowy
20 zł
BILET ULGOWY GMINA NIEMCZA, jednorazowy
10 zł
BILET ULGOWY - pracownicy UWr, jednorazowy
1 zł
BILET SPECJALNY - ceremonie zaślubin, sesje fotograficzne i filmowe
Opłata obejmuje wyłącznie wejście fotografa lub kamerzysty oraz nowożeńców, urzędnika lub księdza, dzieci komunijnych. Pozostałe osoby (goście) wstęp zgodnie z cennikiem.
400 zł
Udostępnianie Ogrodu do innych celów w tym komercyjnego fotografowania i filmowania (cena umowna - po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Dyrektorem Ogrodu Botanicznego UWr)
cena umowna
*bilety wstępu dostępne również w sprzedaży internetowej

Upoważnieni do nabycia biletów ulgowych (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • dzieci powyżej 3 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
 • studenci do 26 roku życia (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów odbywających w Ogrodzie praktyki lub zajęcia z opiekunami)
 • studenci doktoranci (z wyjątkiem studentów UWr oraz studentów odbywających w Ogrodzie praktyki lub zajęcia z opiekunami)
 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim
 • seniorzy od 65 roku życia
 • pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego za okazaniem dokumentu potwierdzającego zatrudnienie, legitymacji lub wpisu w bazie danych pracowniczych
 • posiadacze karty dużej rodziny za okazaniem karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przez każdego nabywającego bilet
 • mieszkańcy gminy Niemcza za okazaniem dokumentu potwierdzającego zameldowanie
Wstęp wolny (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • osoby z ważnym identyfikatorem wydanym przez Ogród Botaniczny
 • osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym wraz z opiekunem oraz pies przewodnik osoby niepełnosprawnej
 • dzieci do lat 3
 • nauczyciele oprowadzający grupę (na 12 uczestników, jeden wstęp wolny dla opiekuna)
 • przewodnicy i piloci wycieczek prowadzący grupę
 • studenci odbywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem
 • studenci doktoranci odbywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem
 • Inne przypadki niewymienione powyżej za zgodą Dyrektora Ogrodu Botanicznego UWr.
Uwagi:
 • Ogród Botaniczny UWr nie prowadzi sprzedaży biletów grupowych.
 • W cenę brutto biletów wstępu wliczono VAT 8%.
 • W cenę brutto usług wliczono VAT 23%.

Ceny usług:

Oprowadzanie wycieczek krajowych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa ok. 1,5h**, max. 25 osób (większe grupy - 2 przewodników)
200 zł
Oprowadzanie wycieczek zagranicznych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego w języku angielskim
– trasa ok. 1,5 h**
250 zł
Oprowadzanie wycieczek krajowych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego w weekendy oraz po godzinie 15:00 w tygodniu
– trasa ok. 1,5 h**
300 zł
Oprowadzanie wycieczek zagranicznych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego w weekendy oraz po godzinie 15:00 w tygodniu w języku angielskim
– trasa ok. 1,5 h**
400 zł
Ognisko (wynajęcie wigwamu z ogniskiem na 2 h, wyłącznie Ogród Botaniczny Arboretum Wojsławice po telefonicznym zgłoszeniu tel. 696 137 984. Cena obejmuje rezerwację miejsca, drewno i rozpalenie ogniska 200 zł
Najem powierzchni na stoisko gastronomiczne (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 200 zł
Najem powierzchni na stoisko handlowe i inne (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 100 zł
Wydanie duplikatu BILETU SEZONOWEGO, imiennego 50 zł
** Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu, opcja dostępna we Wrocławiu, uczestnicy płacą za bilet wstępu zgodnie z cennikiem.

POWRÓT DO MENU