CENY BILETÓW

BILET NORMALNY, jednorazowy* 30 zł
BILET ULGOWY, jednorazowy* 20 zł
BILET KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
min. 3 osoby uprawnione
60 zł
BILET KARTA RODZINA PLUS WROCŁAW
bilet indywidualny
20 zł
BILET KARTA DUŻEJ RODZINY ogólnopolska
min. 3 osoby uprawnione
60 zł
BILET KARTA DUŻEJ RODZINY ogólnopolska
bilet indywidualny
20 zł
NASZ WROCŁAW MAX
normalny
24 zł
NASZ WROCŁAW MAX
ulgowy
16 zł
BILET SEZONOWY, imienny, normalny OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU
260 zł
BILET SEZONOWY, imienny, ulgowy OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU
160 zł
BILET SEZONOWY, imienny, normalny OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
260 zł
BILET SEZONOWY, imienny, ulgowy OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
160 zł
BILET SEZONOWY, imienny OGRÓD BOTANICZNY WE WROCŁAWIU ORAZ OGRÓD BOTANICZNY ARBORETUM WOJSŁAWICE
(upoważnia do wejścia do obu ogrodów)
350 zł
BILET WIELOKROTNY NORMALNY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
120 zł
BILET WIELOKROTNY ULGOWY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
80 zł
 

BILET UPOMINKOWY
5 wejść w cenie 4 (1 dzień = 1 wejście)
120 zł
BILET wstępu OKOLICZNOŚCIOWY 2 wejścia* (opłata obejmuje jedno wejście w dowolnym terminie w sezonie zakupu biletu, drugie wejście na otwarcie PALMIARNI po odbudowie z możliwością wpisu do Książki Pamiątkowej).
500 lub 200 zł
BILET wstępu OKOLICZNOŚCIOWY 2 wejścia* (opłata obejmuje jedno wejście w dowolnym terminie w sezonie zakupu biletu, drugie wejście na otwarcie DOMKU OGRODNIKA Arboretum Wojsławice po odbudowie z możliwością wpisu do Książki Pamiątkowej).
500 lub 200 zł
BILIET wstępu DLA SZKÓŁ POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO (BILET INDYWIDUALNY), dostępny wyłącznie w Arboretum Wojsławice
500 lub 200 zł
BILET NORMALNY GMINA NIEMCZA, jednorazowy
25 zł
BILET ULGOWY GMINA NIEMCZA, jednorazowy
15 zł
BILET ULGOWY - pracownicy UWr, jednorazowy
1 zł
BILET SPECJALNY - ceremonie zaślubin, sesje fotograficzne i filmowe
Opłata obejmuje wyłącznie wejście fotografa lub kamerzysty oraz nowożeńców, urzędnika lub księdza, dzieci komunijnych. Pozostałe osoby (goście) wstęp zgodnie z cennikiem.
500 zł
Udostępnianie Ogrodu do innych celów w tym komercyjnego fotografowania i filmowania (cena umowna - po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z Dyrektorem Ogrodu Botanicznego UWr)
cena umowna
*bilety wstępu dostępne również w sprzedaży internetowej

Upoważnieni do nabycia biletów ulgowych (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • dzieci powyżej 3 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich (z wyłączeniem szkół dla dorosłych);
 • studenci do 26 roku życia;
 • studenci doktoranci;
 • osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym i lekkim;
 • seniorzy, emeryci i renciści do 60 roku życia (honorujemy kartę ZUS).
 • pracownicy UWr (dok. potwierdzający zatrudnienie, legitymacja lub wpis w bazie danych pracowniczych);
Wstęp wolny (za okazaniem stosownych dokumentów):
 • osoby z ważnym identyfikatorem wydanym przez Ogród Botaniczny
 • osoby niepełnosprawne znacznie wraz z opiekunem oraz pies przewodnik osoby niepełnosprawnej (wydawany jest bilet kontrolny);
 • dzieci do lat 3;
 • nauczyciele oprowadzający grupę (na 12 uczestników, jeden wstęp wolny dla opiekuna);
 • przewodnicy i piloci wycieczek prowadzący grupę;
 • studenci Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego za okazaniem identyfikatora z ważną legitymacją studencką;
 • studenci UWr obywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem;
 • studenci doktoranci UWr obywający w Ogrodzie praktyki lub zajęcia wraz z opiekunem;
 • studenci i doktoranci UWr w każdy poniedziałek w dniach otwarcia Ogrodu za okazaniem identyfikatora lub ważną legitymacją studencką.
Uwagi:
 • Ogród Botaniczny UWr nie prowadzi sprzedaży biletów grupowych.
 • W cenę brutto biletów wstępu wliczono VAT 8%. W cenę brutto usług wliczono VAT 23%.
 • Ceny biletów i bilety wstępu ważne są w sezonie danego roku.
 • Bilet wstępu jednorazowy upoważnia do jednorazowego wejścia.

Ceny usług:

Oprowadzanie wycieczek krajowych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego
– trasa ok. 1,5h**, max. 25 osób (większe grupy - 2 przewodników)
220 zł
Oprowadzanie wycieczek zagranicznych przez przewodnika Ogrodu Botanicznego w języku angielskim
– trasa ok. 1,5 h**
270 zł
Ognisko (wynajęcie wigwamu z ogniskiem na 2 h, wyłącznie Ogród Botaniczny Arboretum Wojsławice po telefonicznym zgłoszeniu tel. 696 137 984. Cena obejmuje rezerwację miejsca, drewno i rozpalenie ogniska 250 zł
Najem powierzchni na stoisko gastronomiczne - standard (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 250 zł
Najem powierzchni na stoisko gastronomiczne - poza standardem z dostępem do prądu (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 300 zł
Najem powierzchni na stoisko handlowe i inne - standard (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 150 zł
Najem powierzchni na stoisko handlowe i inne - poza standardem z dostępem do prądu (dotyczy wydarzeń z kalendarza imprez lub innych wydarzeń okolicznościowych za zgodą Dyrektora Ogrodu; cena obejmuje 1 dzień najmu) 250 zł
Wydanie duplikatu BILETU SEZONOWEGO, imiennego 50 zł
** Wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie terminu, opcja dostępna we Wrocławiu, tel. 534 343 490, uczestnicy płacą za bilet wstępu zgodnie z cennikiem.

POWRÓT DO MENU