Kolekcje narodowe

Czym są Kolekcje Narodowe?

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Ogromne bogactwo roślin, a z drugiej strony ograniczenia obszarowe i ekonomiczne ogrodów botanicznych i arboretów nie pozwalają na gromadzenie pełnych zbiorów roślin, możliwych do uprawy w naszych warunkach klimatycznych. Alternatywnym i najlepszym rozwiązaniem jest w tej sytuacji tworzenie kolekcji specjalistycznych.

Idea Kolekcji Narodowych ma na celu zachowanie i kontynuację istniejących już kolekcji oraz tworzenie nowych, poprzez opracowanie wspólnego programu wspierającego ich zakładanie i rozwój. Motorem powstawania takich kolekcji jest zawsze pasja ludzi, którzy je tworzą. Kolekcja może być wizytówką ogrodu, podnosić jego rangę, być również znakomitym materiałem do edukacji botanicznej. Ma także zmierzać do ochrony i zachowania rzadkich i ginących taksonów, jak i starych, zapomnianych odmian ozdobnych i użytkowych. Ma również w swoich założeniach stymulować tworzenie specjalistycznych i dobrze udokumentowanych kolekcji prowadzonych przez ekspertów w miejsce uniwersalnych zbiorów roślin, które z reguły są słabo zweryfikowane i niepełne. Jednocześnie program ma ułatwić dostęp do danych o tych kolekcjach i do samych kolekcji dla szerokich rzeszy naukowców i innych specjalistów poprzez publikowanie informacji o Kolekcjach Narodowych w wydawnictwach naukowych i Internecie.

Kolekcja Narodowa jest to najbogatsza, odpowiednio udokumentowana, wzorcowo oznaczona i prowadzona przez specjalistów systematyczna kolekcja roślinna, np. kolekcja rodzaju Hosta lub rodzaju Acer, kolekcja starych odmian jabłoni.

Posiadanie Kolekcji Narodowej stanowi wyróżnienie dla właściciela i świadczy o wyjątkowości jego zbiorów w skali kraju. Posiadacze takich kolekcji mają prawo posługiwania się logiem Kolekcji Narodowych.

POWRÓT DO MENU