PRZEWODNIK EDUKACYJNY

„Gatunki ginące i zagrożone wymarciem w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego”

Listy roślin chronionych, zagrożonych i ginących oraz CITES
znajdujących się w kolekcji Ogrodu Botanicznego:

Gatunki prawnie chronione w kolekcjach OBUWr

Gatunki zagrożone i ginące na świecie w kolekcjach OBUWr

Gatunki zagrożone i ginące w Polsce w kolekcjach OBUWr

Taksony z listy CITES w OBUWr


Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
www.wfosigw.wroclaw.pl