PROJEKTY

Patterns of ecosystem vulnerability in grassland vegetation - variation in functional composition, diversity and redundancy

Narodowe Centrum Nauki
Numer projektu: 2016/23/P/NZ8/04260

Uczestnicy:
dr. Attila Lengyel, kierownik projektu, pracownik naukowy
dr. hab. Zygmunt Kącki, partner naukowy, samodzielny pracownik naukowy
Grzegorz Swacha, członek zepsuło]u badawczego, asystent naukowy

Projekt realizowany w ramach programu POLONEZ, który finansowany jest ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horizon 2020” na podstawie umowy nr. 665778 dofinansowanie działań.

dowiedz się więcej na temat tego projektu

e-Silva - atlas rozmieszczenia, zróżnicowania i zagrożenia leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 w Polsce

Efektem projektu będzie opracowanie i upowszechnienie informacji o leśnych siedliskach przyrodniczych Natura 2000 występujących w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszaru Śląska. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez dystrybucję 500 egzemplarzy publikacji zapisanej na nośniku elektronicznym, 300 egzemplarzy książkowych oraz założeniu ogólnodostępnej witryny internetowej o rozmieszczeniu, zróżnicowaniu i zagrożeniu leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000 w Polsce. Informacje zawarte w witrynie internetowej oraz na płycie CD będą przygotowane w popularno-naukowy sposób z wyraźnym podkreśleniem aspektów praktycznego wykorzystania informacji w ochronie przyrody i edukacji przyrodniczej. Wydanie książkowe będzie miało charakter naukowy, ale zagadnienia będą zaprezentowane w przyswajalny sposób. W opracowaniach znajdzie się szczegółowa charakterystyka 17 leśnych siedlisk przyrodniczych NATURA 2000.

dowiedz się więcej na temat tego projektu

Biomasa użytków zielonych jako odnawialne źródło energii – Bioróżnorodność - Biomasa - Biogaz

Głównym celem projektu jest podjęcie ścisłej współpracy organizacji zainteresowanych rozwiązywaniem problemów ekologiczno-gospodarczych, dotyczących obszarów przygranicznych Polski i Czech.

dowiedz się więcej na temat tego projektu