Kolekcje narodowe

Jak zostać właścicielem Kolekcji Narodowej?

kolekcja roślin wisząca na ścianie w szklarni Pierwszym etapem rejestracji kolekcji jest zebranie podstawowych informacji o kolekcjach od ich opiekunów. Każdy kto uważa, że posiadane przez niego kolekcje roślin mogłyby otrzymać status narodowych, może zgłosić je do programu.

  Należy podać następujące dane dotyczące posiadanych zbiorów roślin:
 • Nazwa instytucji lub nazwisko osoby będącej właścicielem kolekcji i adres.
 • Nazwisko osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za prowadzenie kolekcji.
 • Proponowana nazwa kolekcji. Kolekcją Narodową może być określona grupa systematyczna roślin ograniczona do rodzaju, a w uzasadnionych przypadkach do rodziny. Mogą to być również grupy bardziej szczegółowe, np. odmiany użytkowe, taksony botaniczne, lub taksony zimotrwałe itp., w obrębie danego gatunku lub rodzaju.
 • Lista taksonów wchodzących w skład kolekcji. Należy podać pełne nazwy łacińskie, tj. wraz z autorami taksonów. Należy również podać informację o bibliografii na podstawie której dokonano oznaczeń i przyjęto podział systematyczny. Jeśli chodzi o podział to preferuje się nowe monografie, czeklisty itp. publikacje, jeśli dla danej grupy botanicznej takowe zostały opracowane i są one powszechnie stosowane w świecie botaniki.
 • Podstawowe dane proweniencyjne roślin w kolekcji. Należy podać takie dane jak: numer proweniencyjny, rok rozmnożenia, pochodzenie rośliny (od kogo i ewentualny opis stanowiska naturalnego), liczbę egzemplarzy.
 • Stopień weryfikacji taksonomicznej. Należy podać informacje o stopniu zweryfikowania prawidłowości oznaczenia taksonów. Jeżeli w kolekcji znajdują się egzemplarze nie zweryfikowane lub wątpliwe, należy zamieścić taką informację
  Zgłoszone propozycje zostaną zweryfikowane przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję. W drugim etapie Komisje ocenią na miejscu stan kolekcji, w tym:
 • bezpieczeństwo kolekcji (ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, uregulowanie spraw własnościowych terenu)
 • stan pielęgnacji i kondycja roślin
 • dokładność weryfikacji taksonomicznej roślin (w miarę możliwości)
 • dokumentację kolekcji, jej stan i sposób prowadzenia

Dane można przesyłać w formie elektronicznej na adres arbor@wp.pl lub listownie na adres: Arboretum SGGW w Rogowie, 95-063 Rogów. Preferowaną formą jest jednakże wersja elektroniczna.

Potwierdzeniem zarejestrowania Kolekcji Narodowej będzie świadectwo rejestracji Kolekcji Narodowej, którego oryginał otrzyma właściciel kolekcji, a także metalowa tablica informacyjna do umieszczenia na terenie kolekcji. Członkowie PTOB otrzymają taką tablicę nieodpłatnie.

POWRÓT DO MENU