WŁADZE OGRODU BOTANICZNEGO

zdjęcia byłych dyrektorów ogrodu botanicznego Dyrektor Ogrodu Botanicznego
dr hab. Zygmunt Kącki prof. nadzw. UWr

e-mail: ob@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 322-59-57

Zastępca dyrektora ds. inwestycyjno-administracyjnych
mgr Agata Kaznowska

e-mail: ob@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 322-59-57

Zastępca dyrektora ds. ogólnych w Arboretum Wojsławice
mgr inż. Tomasz Dymny

e-mail: aw@uwr.edu.pl
tel.: (+48) 71 322 59 57